Lưới thép

Liên hệ:

0912987042

 

Thứ tự Tên sản phẩm Độ dài
(m)
Trọng lượng
(Kg)
1 XG 19 3mm x 1500 x 2000 27,45
2 XG 42 2 x 1250 x cuộn 1
3 XG 20 4mm x 1500 x 2000 36,6
4 XG 21 5mm x 1500 x 2000 45,78
5 XG22: 6mm x 1500 x 2000 54,93
6 XG24: 8mm x 1500 x 2000 94,17
Facebook Comments