Thép lập là, bản mã

Liên hệ:

0912987042

 

Một số thông số kỹ thuật tham khảo

Thứ tự Tên sản phẩm Độ dài (m) Trọng lượng (Kg)
1 Lập là độ dầy từ 1.0mm – 2mm 3 1
2 Lập là độ dầy 2.5 mm-12mm 3 1
3 Bản mã các loại từ 2mm-12mm 1
4 Bản mã các loại từ 14mm-16mm 1
5 Bản mã các loại từ 18mm-25mm 1
6 Bản mã các loại từ 30mm-120mm 1

 

 

 

 

Facebook Comments