Thép U ( U-CHANNEL) JIS G3101 SS400

Liên hệ:

0912987042

 

Thép U  được nhập khẩu,  hoặc sản xuất trong nước, được sử dụng rộng rãi trong các công trình công nghiệp, khu công nghiệp chế xuất, trong các nhà xưởng, nhà máy và các công trình dân dụng khác.

Một số thông số kỹ thuật tham khảo

Thứ tự Tên sản phẩm Độ dài (m) Trọng lượng (Kg)
1 Thép U50TN 6 29
2 Thép U 65 TN 6 35,4
3 Thép U 80 TN 6 42,3
4 Thép U 100x46x4,5 TN 6 51,6
5 Thép U120x52x4,8 TN 6 62,4
6 U140x58x4.9 TN 6 73,8
7 U150x75x6,5×10 SS400 Chn 12 223,2
8 U 160 x 64 x 5 x 8,4TQ 6 85,2
9 U 180 x74 x 5.1 TQ 12 208,8
10 U180x68x7 Chn 12 242,4
11 U 200 x 73 x 7 x 12m(TQ) 12 271,2
12 U 200 x 76 x 5.2 x 12m china 12 220,8
13 U 200 x 80 x 7.5 x 10m china 12 295,2
14 U 300 x 85 x 7 x 12m china 12 414
15 U250 x 78 x 7 China 12 33
16 U400x100x10.5 Chn 12 708
17 U220x77x7 Chn 12 300,01
18 U250x80x9 Chn 12 384
19 U250x90x9x12m HQ 12 415,2
20 U300x90x9x12m HQ 12 457,2
21 U380x100x10.5x16x12m HQ 12 655,2
22 U360 x 96 x 9 x 12m 12 576
23 U125x65x6x8x12m 12 160,8
24 U200x75x9x12m 12 308,4
25 U100x50x5x6m 6 56,16

 

Facebook Comments