Thép dập định hình U,C,Z

Liên hệ:

0912987042

 

Một số thông số kỹ thuật tham khảo

 

Thứ tự Tên sản phẩm Độ dài (m) Trọng lượng (Kg)
1 C50-160 x 2-4mm SS400
2 U50 – U160 x 2-4mm SS400
3 C50-C300 x 2-4mm SS400
4 U50 – U500 x 2-12mm SS400
5 V30-v300 x 2-12mm
6 Bậc cầu thang các kích thước
Facebook Comments