Thép tròn hợp kim S45C-40Cr-SMn

Liên hệ:

0912987042

 

Thép C45 là thép Carbon có hàm lượng Carbon là 0,45% (0,45%C), ngoài ra loại thép này còn chứa các tạp chất khác như silic, mangan, lưu huỳnh, crom, phốt pho, đồng, niken…

Mác C45: Chữ “C” là kí hiệu của thép Cacbon, trong đó “45” có nghĩa là mác thép chưa hàm lượng C là 0,45%.

Thứ tự Tên sản phẩm Độ dài (m) Trọng lượng (Kg)
1 S45C F14x6m 6 7,6
2 S45C F16 x 6m 6 9,8
3 S45C F 18 x 6m 6 12,2
4 S45C F 20 x 6m 6 15,2
5 S45C F 22 x 6m 6 18,5
6 S45C F 24 x 6m 6 22
7 S45C F 25 x 6m 6 24
8 S45C F 28 x 6m 6 29,5
9 S45C F 30 x 6m 6 33,7
10 S45C F 35 x 6m 6 46,5
11 S45C F 36 x 6m 6 48,5
12 S45C F 40 x 6m 6 60,8
13 S45C F 42 x 6m 6 66,5
14 S45C F 45 x 6m 6 76,5
15 S45C F 50 x 6m 6 92,5
16 S45C F 55 x 6m 6 113
17 S45C F 60 x 6m 6 135,5
18 S45C F 65 x 6m 6 157
19 S45C F 70 x 6m 6 183
20 S45C F 75 x 6m 6 211,01
21 S45C F 80 x 6m 6 237,8
22 S45C F 85 x 6m 6 273
23 S45C F 90 x 6m 6 301
24 S45C F 100 x 6m 6 372
25 S45C F 120 x 6m 6 538
26 S45C F 130 x 6m 6 637
27 S45C F110x6m 6 450,03
28 S45C F 140 x 6m 6 728
29 S45C F 150 x 6m 6 836
30 S45C F 160 x 6m 6 950
31 C45F26 x 6m 6 25,9
32 C45F32 x 6m 6 38,5
33 S45C F 38 x 6m 53,8
34 S45C F 48 x 6m 85,6
35 S45C F 170 x 6m 1.072
36 S45C F 180 x 6m 6 1.201
37 S45C F 190 x 6m 6 1.338
38 S45C F 200 x 6m 6 1.484
39 S45C F 210 x 6m 6 1.638
40 S45C F 220 x 6m 6 1.796
41 S45C F 230 x 6m 6 1.957
42 S45C F 240 x 6m 6 2.135
43 S45C F 250 x 6m 6 2.312
44 S45C F 260 x 6m 6 2.506
45 S45C F 270 x 6m 6 2.700
46 S45C F 280 x 6m 6 2.908
47 S45C F 300 x 6m 6 3.333

 

Facebook Comments