Thép tấm 16Mn(Q345B)-C45-65G

Liên hệ:

0912987042

 

Thép tấm thường được dùng trong các ngành công nghiệp đóng tàu, cầu cảng, tàu thuyền, thùng, bồn xăng dầu, nồi hơi, cơ khí, kết cấu nhà xưởng, các ngành xây dựng dân dụng, làm tủ điện, container, tủ đựng hồ sơ, sàn xe, dùng để sơn mạ,...

 

Thứ tự Tên sản phẩm Trọng lượng
1 Tấm Q345B 4 x 1500 x 6000mm 282,6
2 Tấm Q345B 6 x 1500 x 6000mm 423,9
3 Tấm Q345B 8 x 1500 x 6000mm 565,2
4 Tấm Q345B 10 x 1500 x 6000mm 847,8
5 Tấm Q345B 14 x 2000 x 12000mm 2.637,6
6 Tấm Q345B 16 x 2000 x 12000mm 3.014,4
7 Tấm Q345B 20 x 2000 x 12000mm 3.768
8 Tấm Q345B 25 x 2000 x 12000mm 4.710
9 Tấm Q345B 30 x 2000 x 12000mm 2.543
10 Tấm 65G 6 x 1,500 x 6000mm 423,9
11 Tấm 65G 14 x 1500 x 6000mm 989,1
12 Tấm C45 20 x 1500 x 6000mm 1.413
13 Tấm 65G 6 x 1540 x 6000mm 435,2
14 Tấm 65G 7 x 1540 x 6000mm 507,7
15 Tấm 65G 8 x 1500 x 6000mm 565,2
16 Tấm 65G 10 x 1500 x 6000mm 706,5
17 Tấm 65G 12 x 1540 x 6000mm 870,4
18 Tấm 65G 16 x 1540 x 6000mm 1.130,4
19 Tấm Q345B 18 x 2000 x 12000mm 3.391,2
20 Tấm Q345B 40 x 2000 x 12000mm 7.536
21 Tấm Q345B 50 x 2000 x 12000mm 9.420
22 Tấm Q345B 80 x 2000 x 6000mm 7.536
23 Tấm Q345B 22 x 2000 x 12000mm 4.144,8
24 Tấm Q345B 26 x 2000 x 12000mm 4.898,4
25 Tấm Q345B 28 x 2000 x 12000mm 5.275,2
26 Tấm Q345B 32 x 2000 x 12000mm 6.028,8
27 Tấm Q345B 36 x 2000 x 12000mm 6.782,4
28 Tấm Q345B 70 x 2000 x 6000mm 6.594
29 Tấm Q345B 12 x 2000 x 12000mm 2.260,8
30 Tấm Q345B 24 x 2000 x 12000mm 4.521,6
31 Tấm Q345B 60 x 2000 x 6000mm 5.652
32 Tấm Q345B 100 x 2000 x 6000mm 9,420
33 Tấm Q345B 120 x 2000 x 6000mm 11.304
34 Tấm Q345B 150 x 2000 x 6000mm 14.130
Facebook Comments