Thép tấm 16Mn(Q345B)-C45-65G

Liên hệ:

0912987042

 

Thứ tự Tên sản phẩm Độ dài (m) Trọng lượng (Kg)
1 Tấm Q345B 4x1500x6000mm 282,6
2 Tấm Q345B 6x1500x6000mm 423,9
3 Tấm Q345B 8x1500x6000mm 565,2
4 Tấm Q345B 10x1500x6000mm 847,8
5 Tấm Q345B 14x2000x12000mm 2.637,6
6 Tấm Q345B 16x2000x12000mm 3.014,4
7 Tấm Q345B 20x2000x12000mm 3.768
8 Tấm Q345B 25x2000x12000mm 4.710
9 Tấm Q345B 30x2000x12000mm 2.543
10 Tấm 65G 6 x 1,500 x 6000mm 423,9
11 Tấm 65G 14×1500 x 6000mm 989,1
12 Tấm C45 20x1500x6000mm 1.413
13 Tấm 65G 6ly x 1540 x 6000 435,2
14 Tấm 65G 7 x 1540 x 6000mm 507,7
15 Tấm 65G 8 x 1500 x 6000mm 565,2
16 Tấm 65G 10 x 1500 x 6000mm 706,5
17 Tấm 65G 12 x 1540 x 6000mm 870,4
18 Tấm 65G 16 x 1540 x 6000mm 1.130,4
19 Tấm Q345B 18 x 2000 x 12000mm 3.391,2
20 Tấm Q345B 40x2000x12000mm 7.536
21 Tấm Q345B 50 x 2000 x 12000mm 9.420
22 Tấm Q345B 80x2000x6000mm 7.536
23 Tấm Q345B 22x2000x12000mm 4.144,8
24 Tấm Q345B 26x2000x12000mm 4.898,4
25 Tấm Q345B 28x2000x12000mm 5.275,2
26 Tấm Q345B 32x2000x12000mm 6.028,8
27 Tấm Q345B 36x2000x12000mm 6.782,4
28 Tấm Q345B 70x2000x6000mm 6.594
29 Tấm Q345B 12x2000x12000mm 2.260,8
30 Tấm Q345B 24x2000x12000mm 4.521,6
31 Tấm Q345B 60x2000x6000mm 5.652
32 Tấm Q345B 100x2000x6000mm 9,420
33 Tấm Q345B 120x2000x6000mm 11.304
34 Tấm Q345B 150x2000x6000mm 14.130
Facebook Comments