Thép tròn trơn ( Round Bar) CT3 or SD295A

Liên hệ:

0912987042

 

Một số thông số kỹ thuật tham khảo

Thứ tự Tên sản phẩm Độ dài
(m)
Trọng lượng
(Kg)
1 CT3 F 10 8,6 5,3
2 CT3 F 12 8,6 7,6
3 CT3 F 14 8,6 10,4
4 CT3 F 16 8,6 13,6
5 CT3 F 18 8,6 17,3
6 CT3 F 20 8,6 21,3
7 CT3 F 22 6 18,3
8 CT3 F 24 6 21,5
9 CT3 F 25 8 33,1
10 CT3 F 28 6 29
11 CT3 F 30 6 33,3
12 CT3 F 32 6 38,5
13 CT3 F 36 3,8 32
14 CT3 F 40 4 29,8
Facebook Comments