Thép cuộn ( Wire Rod) SWRM12 or CT3

Liên hệ:

0912987042

 

Một số thông số kỹ thuật tham khảo

Thứ tự Tên sản phẩm Độ dài (m) Trọng lượng (Kg)
1 Thép tròn cuộn F 6 VPS 1
2 SWRM12 F 8 VPS 1
3 SWRM12 F 10 VPS 1
4 CT3 F6 Tisco 1
5 CT3 F8mm Tisco 1

 

 

 

Facebook Comments