Thép tấm, lá CT3C-SS400-08KP-Q235B

Liên hệ:

0912987042

 

Thép tấm thường được dùng trong các ngành công nghiệp đóng tàu, cầu cảng, tàu thuyền, thùng, bồn xăng dầu, nồi hơi, cơ khí, kết cấu nhà xưởng, các ngành xây dựng dân dụng, làm tủ điện, container, tủ đựng hồ sơ, sàn xe, dùng để sơn mạ,...

Một số thông tin kỹ thuật

Thứ tự Tên sản phẩm Trọng lượng
(Kg)
1 Thép lá cán nguội 0.5 x 1000 x 2000mm 7,9
2 Thép lá cán nguội 1.0 x 1250 x 2500mm 24,53
3 Thép lá cán nguội 1,2 x 1000 x 2000mm 18.84
4 Thép lá cán nguội 1,5 x 1250 x 2500mm 36,79
5 Thép lá cán nguội 0,6 x 1250 x 2500mm 14,7
6 Thép lá SS400 2,0 x 1000 x 2000mm 31,4
7 Thép lá SS400 2,5 x 1250 x 2500mm 61,3
8 Thép tấm SS400 3.0 x 1500 x 6000mm 211.95
9 Thép tấm SS400 4,0 x 1500 x 6000mm 282,6
10 Thép tấm SS400 5,0 x 1500 x 6000mm 353,25
11 Thép tấm SS400 6,0 x 1500 x 6000mm 423,9
12 Thép tấm SS400 8,0 x 1500 x 6000mm 565
13 Thép tấm SS400 10 x 1500 x 6000mm 706,5
14 Thép tấm SS400 12 x 2000 x 6000mm 847,8
15 Thép tấm SS400 14 x 2000 x 6000mm 1.318,8
16 Thép tấm SS400 16 x 2000 x 6000mm 1.507,2
17 Thép tấm SS400 18 x 1500 x 6000mm 1.271,7
18 Thép tấm SS400 20 x 1500 x 6000mm 1.413
19 Thép tấm SS400 22 x 1500 x 6000mm 1.554.3
20 Thép tấm SS400 25 x 2000 x 6000mm 2.355
21 Thép tấm SS400 30 x 2000 x 6000mm 2.826
22 Thép tấm SS400 40 x 2000 x 6000mm 3.768
23 Tấm 50 x 2000 x 6000mm 4.710
24 Tấm 35 x 2000 x 6000mm 3.297
25 Thép tấm SS400 12 x 1500 x 6000mm 847.8
26 Thép tấm SS400 14 x 1500 x 6000mm 989.1
27 Thép tấm SS400 16 x 1500 x 6000mm 1.130.4
28 Thép tấm SS400 20 x 1500 x 6000mm 1.413
29 Thép tấm SS400 18 x 2000 x 6000mm 1.695.6
Facebook Comments