Thép tròn đốt ( Deformed Bar) SD295-SD390- Gr60

Liên hệ:

0912987042

 

Một số thông số kỹ thuật của thép tròn đốt tham khảo

Thứ tự Tên sản phẩm Độ dài (m) Trọng lượng (Kg)
1 D10 SD295 – VPS, Tisco, Hoà phát, Việt úc 11,7 6,6
2 D12 SD295 – VPS, Tisco, Hoà phát, Việt úc 11,7 10,4
3 D13 SD295 – VPS, Tisco, Hoà phát, Việt úc 11,7 11,6
4 D16 SD295 – VPS, Tisco, Hoà phát, Việt úc 11,7 18,2
5 D19 SD295 – VPS, Tisco, Hoà Phát, Việt úc 11,7 26,3
6 D22 SD295 – VPS, Tisco, Hoà phát, Việt úc 11,7 35,6
7 D25 SD295 – VPS, Tisco, Hoà phát, Việt úc 11,7 46,5
8 D29 SD295 – VPS, Tisco, Hoà phát, Việt úc 11,7 59
9 D32 SD295 – VPS, Tisco, Hoà phát, Việt úc 11,7 72,9
10 D10 SD390 – VPS, Tisco, Hoà phát, Việt úc 11,7 6,6
11 D12 SD390 – VPS, Tisco, Hoà phát, Việt úc 11,7 10,4
12 D13 – D32 SD390 – VPS, Tisco, Hoà phát, Việt úc 11,7
13 D10 Gr60(CIII) – VPS, Tisco, Hoà phát, Việt úc 11,7 6,6
14 D12 Gr60(CIII) – VPS, Tisco, Hoà phát, Việt úc 11,7 10,4
15 D13 – D36 Gr60(CIII) – VPS, Tisco, Hoà phát, Việt úc 11,7
16 D36 SD295 – Tisco, VPS, Hoà phát, Việt úc 11,7 93,4

 

Facebook Comments