Tổ hợp dầm thép

Liên hệ:

0912987042

 

Một số thông số kỹ thuật tham khảo

Thứ tự Tên sản phẩm Độ dài
(m)
Trọng lượng
(Kg)
1 Dầm tổ hợp từ tấm 4 – 16mm SS400 1
2 Dầm tổ hợp từ tấm 18 – 30mm SS400 1
Facebook Comments