Thép I ( I – Beam)

Liên hệ:

0912987042

 

Thép I là sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong các thiết kế kết cấu chịu lực, kết cấu trang trí trong các khu công nghiệp, nhà xưởng, các kết cấu khung nhà thép trong Công nghiệp và dân dụng. Với cấu hình Chữ I nên tính chịu lực và đàn hồi rất tốt, vững chắc, hình thức đẹp, khỏe khoắn làm tôn vẻ đẹp kết cấu của công trình.

Một số thông số kỹ thuật tham khảo

Thứ tự Tên sản phẩm Độ dài (m) Trọng lượng (Kg)
1 I 100 x 55 x 4.5 x 7.2 TN 6 56
2 I 120 x 64 x 4.8 x 7.3 TN 6 69
3 H 150 x 75 x 5 x 7 SNG-JIS G3101 12 168
4 H 194 x 150 x 6 x 9 Chn-JIS G3101 12 367,2
5 H 198 x 99 x 4,5 x 7 Chn-JIS G3101 12 218,4
6 H 200 x 100 x 5.5 x 8 12 260,4
7 H 250 x 125 x 6 x 9 Chn – JIS G3101 12 355,2
8 H 248 x 124 x 5 x 8 Chn-JIS G3101 12 308,4
9 H 298 x 149 x 5.5 x 8 Chn-JIS G3101 12 384
10 H 300 x 150 x 6.5 x 9 Chn-JIS G3101 12 440,4
11 H 346 x 174 x 6 x 9 Chn-JIS G3101 12 496,8
12 H 350 x 175 x 7 x 11 Chn-JIS G3101 12 595,2
13 H 396 x 199 x 7 x 11 Chn-JIS G3101 12 679,2
14 H 400 x 200 x 8 x 13 Chn-JIS G3101 12 792
15 H 450 x 200 x 9 x 14 Chn-JIS G3101 12 912
16 H 496 x 199 x 9 x 14 Chn-JIS G3101 12 954
17 H 500 x 200 x 10 x 16 Chn-JIS G3101 12 1.075
18 H 596 x 199 x 10 x 15 Chn-JIS G3101 12 1.135
19 H 600 x 200 x 11 x 17 Chn-JIS G3101 12 1.272
20 H 446 x 199 x 8 x 12 SNG-JIS G3101 12 794,4
21 H 700 x 300 x 13 x 24 Chn 12 2.220,01
22 H 244 x 175 x 7 x 11 12 529
23 H 294 x 200 x 8 x 12 12 681,8
24 H 340 x 250 x 9 x 14 12 956,4
25 H 488 x 300 x 11 x 18 12 1,536
26 H 588 x 300 x 12 x 20 12 1.812
27 H 390 x 300 x 10 x 16 12 1.284
28 H 440 x 300 x 11 x 18 12 1.488
29 H 148 x 100 x 6 x 9 12 253,2
30 H 582 x 300 x 12 x 17 12 1.644
31 I482 x 300 x 11 x 15 12 1.368
32 Cầu trục Ia 200 x 100 x 7 x 10 12 312
33 Cầu trục Ia 250 x 125 x 7.5 x 12.5 12 457,2
34 Cầu trục Ia 300 x 150 x 10 x 16 12 786
35 Cầu trục Ia I400 x 150 x 10 x 18 12 864
36 H 298 x 201 x 9 x 14 12 784,8
37 H 386 x 299 x 9 x 14 12 1.131,6
38 H 404 x 201 x 9 x 15 12 906
39 H 506 x 201 x 11 x 19 12 1.236
40 H 606 x 201 x 12 x 20 12 1.44
41 H 612 x 202 x 13 x 23 12 1.608
42 H 692 x 300 x 13 x 20 12 1.956

 

Facebook Comments