Thép tấm nhám ( CHEQUERED PLATE) SS400

Liên hệ:

0912987042

 

Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất và được tư vấn miễn phí

Thứ tự Tên sản phẩm Trọng lượng (Kg)
1 Thép tấm nhám 3 x 1500 x 6000mm 239,4
2 Thép tấm nhám 4 x 1500 x 6000mm 309,6
3 Thép tấm nhám 5 x 1500 x 6000mm 380,7
4 Thép tấm nhám 6 x 1500 x 6000mm 450,9
5 Thép tấm nhám 8 x 1500 x 6000mm 592,2
6 Thép tấm nhám 2 x 1250 x 6000mm 140,2
7 Thép tấm nhám 10 x 1500 x 6000mm 733,5
Facebook Comments